top of page

לאורו של הנר

אסופה זו יוצאת לאור כהוקרה למשתתפי הסדנה לכתיבה יוצרת

על השקעה וחריצות מיוחדת בכל מהלך הסדנה

זוהי ראשית דרכם של כותבים שכתבו בעיקר למגירה ויום אחד

החליטו להשתתף בסדנה לכתיבה יוצרת להשמיע את קולם

וללמוד נושאים וז'אנרים בכתיבה

עבורי כמנחת הסדנה היה זה עונג צרוף, בכל פגישה תמהתי על

ההמצאות, הרעיונות המגוונים ומקוריים שמשתתפים כתבו והציעו

זה לזה. הופתעתי על הנכונות ומוכנות הכותבים לשתף את חברי

הסדנה בחוויות אישיות. בעיקר עבדנו על כתיבה אינטואיטיבית,

שחרור חסימות ולכתוב לחופש. בכל שבוע יצאנו לכתיבה לפי

נושא מסוים ונכתבו דברים נפלאים הן בשירה והן בסיפור והן בהגיג

הסדנה לכתיבה יוצרת היא חממה ספרותית, איך בה ביקורת ואין

שיפוט. פעולת הכתיבה היא מסע פנימי עמוק ואינטימי. כל כותב

מביא את יצירתנו מלאת התשוקה ובחדדות יצירה. משעור לשיעור

הכתיבה זרמה והעלתה רמה עד הרגע שבו הייתה מוכנות 

ל"אומנות המחיקה" כאן הרגשתי שהקבוצה בשלה להוציא אסופה משותפת לכתיבתם

האסופה מוצגת כאנתולוגיה - ביטוי לנושאים שנכתבו בפגישות

ומוקדשת בהערכה רבה למשתתפי הסדנה יהודית, לירז, ריקי, קלרה ואילון, בלעדיהם האסופה לא הייתה יוצאת לאור

לאורו של הנר כריכה אחורית צילום שלי.png

"חברי הסדנה המשתתפים בספר"

לאורו של הנר חברי הקבוצה שהשתתפו.jpg
bottom of page