top of page

ליווי מפגשים אישיים וסדנאות כתיבה

שירה, "הסיפור הקצר", זיכרונות ילדות, סיפורי מסע, מסע רוחני, מסע נשי, תחנות חיים, שירה, הגיגים, תובנות, אמרות פנימיות, בודהיזם, וסיפורים קצרים הנאספים עד הוצאת ספר לאור בהוצאה עצמית או בהוצאה לאור.

bottom of page