top of page

ליויי כתיבה אישי

ליווי אישי לכתיבה ספר

מסע חיים / סיפור אישי / זיכרונות / יומן 


בלווי אישי, אני מתחברת אליך לאופי הכתיבה, לשפת הדיבור שבתהליך הכתיבה משתבחת.אני מקשיבה קשב רב לאישיות המתגלה במהלך שיח וקריאה והאפשרות הזו להעצים להגשים מאווים פנימיים במגלים במהלך ההנחיה והאומץ לכתוב תחנות בחיים, הצלחות, סיפור ועוד סיפור, חלקיו של הפאזל גדלים מאחד לאחר עד שמתגלה התמונה הגדולה, מסר פנימי וכתיבה זורמת
.כאן מגיע השלב בה שנינו יחד רואים את אופי הכתיבה, המסר, ועוברים לשלב העיבוד, סידור הפאזל (זמן, מקום, כרונולוגיה), עריכה ספרותית, עריכה לשונית וראיית הנולד
קבלת כלים להעשרה עיבוי או צמצום הכתיבה ושיחות על ז'אנרים ספרותיים

 

"ליויי כתיבה אישי" -  לכל מי שמעז להתחיל לכתוב אחרת, לכל מי שחסום ומבקש לפרוץ את הגבולות של עצמו, להתחבר פנימה ולכתוב לחופש, להביע רגשות ולהנציח זיכרונות

הפגישות בלווי אישי חוויה מעצימה, תרפיה, יצירה, התעוררות ורווח הדדי
!התקשרו עכשיו

bottom of page