top of page

ליויי כתיבה אישי

תמונה 2 סדנת ליווי כתיבה אישי.png
תמונה 1 סדנת ליווי כתיבה אישי.png

כל חיי פחדתי לכתוב!  כל חיי פחדתי להתמודד עם מחשבותיי, ובעיקר פחדתי להביע דעה.

פחדתי לפרוץ את גבולותיי ולגלות מי אני, וכשהעזתי לכתוב בליווי אישי שחררתי חסימות, שחררתי פחדים וגיליתי שבתוכי אישיות היכולה להתבטא הן בכתיבה  הן בציור (שם הסתתרו המילים בין כתמי הצבע) לכתוב ולצייר את סיפוריי האישיים ביותר, שהיו תחנות חיים בם נפלתי והתרוממתי ועיצבתי הביטחון העצמי.

!לבד לא יכולתי - רק ביחד זה עבד

ליווי כתיבה אישי - חוויה מרתקת ליציאה למסע הכתיבה, מסע אוהד ותומך.  להרגיש שאיני לבד. בפעם הראשונה אני מספר את סיפוריי, בפעם הראשונה היכולת לכתוב כל מה שעולה לי בזיכרונותיי ובפעם הראשונה מקשיבים לי.

ההנחיה המלווה מאפשרת יציאה לפרויקט אישי - לכתוב עצמי כדי להאיר את החושך.

ליווי אישי מאפשר להעז להתחיל לכתוב. לספר אחרת. כל מי שחסום ומבקש לפרוץ את גבולותי להתחבר פנימה ולכתוב לחופש, להביע רגשות ולהנציח זיכרונות.

ליווי כתיבה אישי מלווה את הכותב "לצאת מגבולות של עצמי"

 

לשחרר את הפחד מהכתיבה ולכתוב לחופש.

ככל שכותבים יותר תחנות חיים הכתיבה משתבחת ונעשית קלה יותר, הכתיבה מתגלה, הכתיבה מקשיבה ומובילה את הכותב לכתוב.

 

 

את מה שלא העז לספר ואם מעז לספר, בתהליך הכתיבה, הכתיבה מספרת עצמה באומץ ופותחת צוהר לנדבך ועוד נדבך בסיפור חיינו, ילדותינו, בגרותנו ומי שאנו עכשיו כמספרים וככותבים.

הזכות לכתוב, החופש לכתוב, לכתוב כדי להנציח, לכתוב כדי לחיות.

:הזכות לכתוב

מסע חיים - זיכרונות שעיצבו את חייו של הכותב, לכתוב על הבריחה, על המעברים.

בתקופת מלחמה, על מעברי בתים, על העלייה ללא משפחה - להגיע לארץ המבוטחת.

אוטוביוגרפיה - אדם הכותב על עצמו בתקופות שונות בחייו. מבט אינטימי על חייו ורגשותיו. אדם הכותב מהאזור האי-נחת באישיותו, על מאורעות שהשפיעו עליו ועל סביבתו.

הכתיבה מקשיבה

פריצת דרך

זיכרונות ילדות

שורשים

שקד מובילה את הכותב יד ביד, כתף אל כתף בפגישות אישיות, קריאת השערים,  משוב בונה, הובלה לאוצר המילים המתחבא, לאימון ומיומנות הכתיבה, למתחילים, לאלה שכבר כתבו וסיפוריהם במגרה ולאלה שרוצים להוציא לאור את ספרם.

כ - 12 תחנות חיים נבנים מעצם הכתיבה!

המפגשים מתקיימים בבתי קפה שקטים ואינטימיים, בביתה של שקד ובביתו של הכותב. הכל לפי התנאים הנוחים להתקדם.    

bottom of page