top of page

מקלחת טבע - הכל !אפשרי! עכשיו אני

התחברות פנימה לרוח הנשית דרך מראות הטבע והשקט, זאן, הליכה בשתיקה, ריקוד, תנועה, שרבוט, כתיבה, שירה מקודשת ומופע.

bottom of page